DWA BRZEGI: Jędrzej Kunowski vs Tomasz Michałowski | Most Krasińskiego

Polityka Warszawska    2015-11-29 21:30:02

Budowa trasy i mostu Krasińskiego to jeden z głównych warszawskich tematów ostatnich dni. Tematów wzbudzających coraz większe kontrowersje. W kolejnej odsłonie cyklu „Dwa brzegi” na temat inwestycji spierają się radny dzielnicy Targówek Jędrzej Kunowski oraz radny Żoliborza Tomasz Michałowski. Budować czy nie? A jeśli tak, to w jakim kształcie? Jedna Warszawa, dwa brzegi. Polecamy!

Jedni zdecydowanie mówią „nie” – mobilizują się, piszą petycje, organizują happeningi... Wszystko aby udowodnić, że powstanie tej inwestycji oznacza katastrofę dla mieszkańców Żoliborza przytłoczonego przez ogromny ruch samochodowy. Katastrofę to mamy teraz – odpowiadają z kolei mieszkańcy Targówka – próbując każdego dnia dostać się do centrum miasta.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Jędrzej Kunowski – Radny Dzielnicy Targówek (Platforma Obywatelska)

Tak, jesteśmy za Mostem. Chcemy łączyć Warszawę, nie dzielić.

Autobus zapchany do granic możliwości, jazda na tzw. glonojada albo sznur samochodów jadących zderzak w zderzak. To codzienność mieszkańców Targówka. Wystarczy stłuczka na Moście Grota, a pozostałe wyjazdy z dzielnicy blokują osiedlowe ulice.

Tych wyjazdów w kierunku Centrum w jest raptem trzy. Most Grota, Rondo Żaba i ulica Radzymińska. Niezależnie czy samochodem, czy autobusem. Rano to droga przez mękę. Grotem dzielimy się z Białołęką i miejscowościami podwarszawskimi, podobnie ulicą Radzymińską, gdzie pusty jest tylko buspas. Rondo Żaba daje więcej szans na wyjazd. Trochę więcej…

Targówek choć jest częścią Warszawy, jest jakby od niej odgrodzony. Kolejne cięcia na inwestycje po prawej stronie Wisły odczuwa bardzo boleśnie . – Tu się nic nie dzieje, stagnacja – mówią mieszkańcy.
Most miał być przecież już za pierwszej kadencji Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, a na skutek protestu Żoliborza przesunięto jego budowę na późniejszy termin. Wtedy mieszkańcy odpuścili.

Dziś już tak nie jest. Zbierane są głosy tak internetowe, jak i na papierze. W budowie mostu i trasy mostowej na Bródno widzimy szansę, że jako dzielnica staniemy się pełnoprawną częścią Warszawy, a nie peryferiami jak się nas postrzega.

Na najbliższej Sesji Rady Dzielnicy Targówek radni w swej uchwale wnioskują o jak najszybsze rozpoczęcie budowy mostu i trasy mostowej – razem, nie etapami. Zgadzamy się z argumentami, że most na Pragę, to most donikąd. Przetarg jest na aktualizację dokumentacji projektowej od placu Wilsona do ulicy Matki Teresy z Kalkuty, więc na całość trasy. Jednak od czegoś trzeba zacząć. Tak buduje się każdą większą inwestycje w mieście.

Tu powstaje pytanie, skąd wnioski, że nie będzie się budować trasy na Bródno? To jeden z naciąganych argumentów przeciw budowie jakie słyszymy. Agresja i petycje jakie pojawiają się w sieci nie prowadzą do kompromisu.

Targówek jest za mostem, a nie autostradą. Wnioskuje za pasem dla samochodów i buspasem. Za ulepszeniem projektu. Nie stajemy pod hasłem „nie, bo nie” jakie słyszymy z Żoliborza, które jak się okazuje, jest głosem tylko części mieszkańców.

Wielokrotnie powtarzanym też kłamstwem jest to, że most zakorkuje Wisłostradę. Argument ten miałby sens gdyby most był jednokierunkowy. Dzięki mostowi kierowcy wrócą na swoje dzielnice kolejną przeprawą i rozładują Wisłostradę, która stoi nie tylko rano, ale także po południu.

Tak jak naszym celem nie jest korkowanie Żoliborza czy placu Wilsona, a sprawny dojazd do metra i to nie samochodem, ale tramwajem. Nie zapominamy także o ulicy Jagiellońskiej, to także ważny szlak komunikacyjny.

Most dla dewelopera to chyba najbardziej zadziwiający argument jaki usłyszeliśmy. Od razu należy uznać, że budowa metra służy deweloperom, bo wokół niej natychmiast wyrastają kolejne budowy tak mieszkań, jak i biurowców. To samo można powiedzieć o obwodnicy śródmiejskiej na Pradze. Atrakcyjność tej dzielnicy znacznie wzrośnie, przede wszystkim dla deweloperów. Przeciwnicy mostu są za jej budową.

Z obwodnicą Pragi jest jednak kłopot, że zanim się ją zaprojektuje, przygotuje dokumentację
i przeprowadzi konsultacje to minął lata.

Te lata właśnie minęły od czasu zaprojektowania Trasy Mostu Krasińskiego, który przeszedł wszystkie procedury i wymaga jedynie aktualizacji projektu.

W 2008 roku na Targówku konsultowaliśmy ten projekt m.in. skrzyżowanie z ulicą Wysokiego i Matki Teresy z Kalkuty. Mieszkańcy składali wnioski i opiniowali go. Co oznacza, że dzisiejsi protestujący nie interesowali się wtedy projektem. Dziś ich celem jest pogrzebanie go, a wraz z nim miliony wydane na jego przygotowanie.
Środki jakie pozostałyby z tej inwestycji nie pójdą na budowę metra, bo tam środki już są. Nie pójdą na obwodnicę Pragi, bo nie ma jeszcze projektu, nie pójdą na kolejne szkoły czy przedszkola, bo te są w budowie. Pójdą na inne dzielnice w tym na Żoliborz…

W 2018 roku na Targówku rozpocznie się siedmiokrotna rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, czyli potocznie nazywanej „spalarni śmieci”. Konsekwencją tej inwestycji musi być budowa przedłużenia po stronie Targówka trasy mostowej Mostu Krasińskiego, ulicy Nowo-Trockiej i domknięcie obwodnicy śródmiejskiej. Inaczej śmieciarki staną po lewej stronie Wisły. Śmieci nie przewiezie się przecież metrem.

Most Krasińskiego to symbol, którym mieszkańcy mówią dość zapóźnieniu inwestycyjnemu prawej strony Warszawy.   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomasz Michałowski – Radny Dzielnicy Żoliborz (Moje Miasto Żoliborz)

Żądamy natychmiastowego zatrzymania inwestycji „Trasa Krasińskiego z przeprawą mostową”

Trasa i Most Krasińskiego budzą ogromny, oddolny protest obywatelski, ponieważ jest to inwestycja bezsensowna, nieprzynosząca poprawy komunikacji, a prowadząca do niepowetowanych szkód w tkance miasta.

Zachodzi podejrzenie, że jest to gigantyczne marnotrawstwo pieniędzy miasta – inwestycja kosztem innych, nieporównanie ważniejszych potrzeb komunikacyjnych. Już pierwszy jej etap (od ul. Jagiellońskiej do Placu Wilsona) pochłonie blisko 700 mln PLN, a dokończenie inwestycji po praskiej stronie oznacza wydatek kolejnego miliarda złotych, którego nie ma w budżecie miasta do 2023 roku. Na wiele lat oznacza to powstanie mostu bez rozjazdów po praskiej stronie, nie rozwiąże więc żadnego problemu komunikacyjnego mieszkańców Targówka i Bródna. Co gorsza, ta inwestycja uszczupli środki miasta na inne pilniejsze inwestycje: przedłużenie metra po praskiej stronie przynajmniej do stacji Rembielińska i domknięcie obwodnicy Pragi.

Argument, że pomysł na Most Krasińskiego powstał przed wojną, gdy na jego wysokości kończyło się miasto, nie oznacza, że obecnie ten pomysł powinien być forsowany. Miasto potrzebuje przede wszystkim mostów zewnętrznych, takich jak Most Południowy oraz dokończenia inwestycji mostu Marii Skłodowskiej- Curie.

Rozładowanie korków samochodowych jest kolejnym argumentem, podnoszonym na rzecz budowy Trasy i Mostu Krasińskiego. I ten argument nie wytrzymuje krytyki, most nie tylko nie rozładuje korków, lecz je zwiększy. Na interaktywnej mapie korków samochodowych widać, jak codziennie w godzinach szczytu „zakorkowane” samochodami są ulice Krasińskiego, Mickiewicza, Plac Wilsona, Wisłostrada. Również po praskiej stronie „zakorkowane” są przede wszystkim ulice dojazdowe, a mosty są przejezdne! To na ulicach łączących Żoliborz i Śródmieście powstają największe korki. Nawet laik bez trudu może sobie wyobrazić co się stanie, kiedy do tych korków dorzucimy tysiące samochodów, do których przesiądą się użytkownicy komunikacji miejskiej, zachęceni nowym mostem powstanie paraliż komunikacyjny odczuwalny w kilku dzielnicach.

Wprowadzenie dodatkowego ruchu samochodowego do centrum jest wbrew logice rozwoju miasta oraz przyjętej w 2009 roku „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy”, która mówi odsuwać ruch samochodowy od centrum na obwodnice i tereny niezamieszkałe, rozwijać zbiorowy transport publiczny, budować metro, trasy rowerowe, zmieniać zwyczaje, rozpraszać miejsca pracy, zabezpieczać i wprowadzać zieleń, chronić ludzi, wartości historyczne i kulturowe. Projekt budowy trasy i mostu Krasińskiego stoi w sprzeczności z koncepcją „P+R”. Dlaczego można wygodnie przesiąść się do komunikacji miejskiej na alei Krakowskiej, alei Wilanowskiej, w Wawrze, czy na Młocinach, a przez Żoliborz trzeba jechać samochodem?

Inwestycja ta, to byłby pierwszy od kilkudziesięciu lat w europejskiej stolicy most wprowadzający dodatkowy ruch samochodowy w kierunku centrum miasta, powodujący zwiększenie emisji spalin, ponadnormatywny hałas i drgania, które radykalnie pogorszą warunki życia tysięcy Warszawiaków. Zjazdy z mostu i Trasa Krasińskiego mają przechodzić w ścisłym sąsiedztwie wielorodzinnych domów, których konstrukcja będzie zagrożona.

Grozi nam bezpowrotna dewastacja Żoliborza. Plac Wilsona, na którym ma się kończyć pierwszy etap inwestycji, jest sercem Żoliborza, stanowi punkt w którym zbiegają się główne osie kompozycyjne dzielnicy. Wokół placu zlokalizowane są przedwojenne zespoły mieszkaniowe objęte ochroną konserwatorską. W bezpośrednim sąsiedztwie, w rejonie Cytadeli Warszawskiej powstaje kompleks muzealny. Doprowadzenie wielopasmowej arterii komunikacyjnej do Placu Wilsona to wbicie sztyletu w samo serce tej dzielnicy. To rozcięcie unikatowej, historycznej tkanki miejskiej, to wreszcie wprowadzenie wielkiej rury wydechowej w sam środek miasta ogrodu.

Żoliborz powstał na esplanadzie Cytadeli zgodnie z koncepcją miasta ogrodu, gdzie ulice są gęsto zadrzewionymi alejami, a sama ulica miejscem życia społecznego. Zieleń stanowi 60 proc. substancji dzielnicy, korzystają z niej mieszkańcy całej Warszawy. Żoliborz jest światowej klasy osiągnięciem myśli urbanistycznej i wybitnym przykładem realizacji corbusierowskich zasad architektury modernistycznej, jest naszym wspólnym narodowym dobrem, wypracowanym przez pokolenia. Tu w dwudziestoleciu międzywojennym mieszkali oficerowie Legionów, tu zaczęło się powstanie Warszawskie, tu w czasie wojny ukrywali się Cichociemni. Społecznikowski duch Żoliborza sprawia, że w tej dzielnicy zawsze bardzo wysoka frekwencja wyborcza.

Jak demokratycznie wybrane władze chcą się odwdzięczyć mieszkańcom? Rujnując historyczną dzielnicę, która przetrwała II wojnę światową i czasy PRL-u?

Absurd ekologiczny. Projekt Trasy i Mostu Krasińskiego jest nie do przyjęcia również z ekologicznego punktu widzenia zakłada radykalną ingerencję w obszar Natura 2000 i w Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, wycinkę 4ha zieleni będących miejscem gniazdowania 35 gatunków ptaków i korytarzem ekologicznym dla migracji dużych ssaków. Przed inwestycją nie wykonano inwentaryzacji przyrodniczej terenów, które ulegną dewastacji. Nie wykonano analizy korytarzy wymiany powietrza, a także analizy geologicznej, a teren skarpy warszawskiej, np. w pobliżu Cytadeli jest narażony na tworzenie się osuwisk.

Projekt Trasy i Mostu Krasińskiego niszczy jedyny zieleniec na osiedlu Śliwice i degraduje dwa piękne tereny rekreacyjne – Kępę Potocką i Park Żeromskiego, któż będzie chciał z nich korzystać w ponadnormatywnym hałasie i w oparach spalin? Projekt stawia pod znakiem zapytania budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krasińskiego, która wygrała ubiegłoroczny budżet partycypacyjny. Czy budżet partycypacyjny jest dla władz miasta farsą?

Zamiast Mostu Krasińskiego chcemy metra warszawskiego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOBACZ TAKŻE:

DWA BRZEGI: Jan Śpiewak vs Marcel Andino Velez | Plac Defilad

DWA BRZEGI: Piotr Żbikowski i Marek Borkowski | Świetlica dla narkomanów

ZOBACZ POZOSTAŁE ODSŁONY "DWÓCH BRZEGÓW"

Zdjęcie główne: siskom.waw.pl

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...