Anna Majchrzak (PO): Nie wolno niszczyć ludzi dla zabawy bądź władzy | FELIETON

Polityka Warszawska    2015-11-28 12:38:36

Przewodnicząca Rady na Białołęce Anna Majchrzak w felietonie prezentuje swoje stanowisko na temat sytuacji zaistniałej w dzielnicy. "Nie jest prawdą, że boję się odwołania. Jako przewodnicząca rady wybrana jednogłośnie przez wszystkich radnych – walczę o to, aby mnie uczciwie potraktować" – pisze.

W nawiązaniu do pomówień odnośnie mojej osoby przez radnych opozycyjnych, którzy przekazują do publicznej wiadomości oszczerstwa na mój temat, uprzejmie informuję, że:

Sesja w dn. 26 listopada została przerwana na prośbę radnych, gdyż radna Joanna Rabiczko nie figurowała w rejestrze wyborców Dzielnicy Białołęka. Utrata prawa wybieralności w trakcie kadencji wypełnia przesłankę wygaśnięcia mandatu radnego (art.383 par.1 pkt.2 Kodeksu Wyborczego). Radni poprosili, aby wyjaśnić tą sytuację i przychyliłam się do ich prośby. Tym bardziej, że kiedy punkt ten mógł być głosowany podczas sesji 18 listopada radni tzw. niezależni oraz radni Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę zrywając kworum posiedzenia uniemożliwiając kontynuowanie sesji (w tym głosowanie na punkty dotyczące Budżetu Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy na 2016 r. i powołanie Rady Seniorów).

Odpowiadając na wątpliwości dotyczące braku w porządku obrad sesji punktu dotyczącego mojego odwołania wyjaśniam, że Zgodnie z § 17 ust. 4 Statutu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wniosek o odwołanie przewodniczącego rady dzielnicy rozpatrywany jest na następnej sesji po tej, na której został zgłoszony. Opierając się na Statucie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, który sprowadza się do tego, że jeżeli sesja rady została prawidłowo zwołana, otwarta, a następnie zamknięta z powodu braku kworum niezbędnego do rozpoczęcia obrad, to w istocie sesja ta z formalnego punku widzenia miała miejsce, czyli odbyła się (konsekwencją tego jest konieczność oznaczenia następnej sesji kolejnym numerem).

Jeżeli zatem na takiej sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady nie został rozpatrzony z powodu braku kworum, to wniosek taki nie może być przedmiotem obrad następnej sesji ze względu na przepis § 17 ust. 4 zd. 2 Statutu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Nie ma natomiast przeszkód, żeby identyczny wniosek, (ponieważ poprzedni stał się bezprzedmiotowy), został zgłoszony na następnej sesji. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez jednego z najznamienitszych Profesorów w zakresie prawa administracyjnego.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że wnioskodawcy mojego odwołania nie przybyli na obrady sesji, na której to wniosek o moje odwołanie miał być procedowany.

Walczę, bo nie wolno niszczyć ludzi dla zabawy bądź władzy

Nie jest prawdą, że boję się odwołania. Jako przewodnicząca rady wybrana jednogłośnie przez wszystkich radnych – walczę o to, aby mnie uczciwie potraktować. Nic w mojej pracy jako przewodniczącej nie było złe. Do momentu zdrady trzech radnych z mojego ugrupowania nie zgłaszano mi żadnych uwag. Jeśli są uwagi , powinni się ze mną spotkać i porozmawiać, a nie szkalować za pośrednictwem mediów. Jednak oni tego nie robią, gdyż chcą przejąć władzę moim kosztem. Na korytarzu, każdy osobno mówi mi, że nie ma mi nic do zarzucenia i to tylko walka o władzę. Jeśli się poddam, mój głos nigdy nie będzie usłyszany.

Walczę o to, aby nie nastąpił paraliż inwestycyjny

Jako radna wybrana przez mieszkańców, którzy mi zaufali walczę o to, aby poznali prawdziwą historię i niebezpieczeństwo zaistniałej sytuacji. Zostałam zdradzona. Ja, moje ugrupowanie, mieszkańcy którzy na nas głosowali, czyli blisko 14 tysięcy głosów oddanych na Platformę Obywatelską. Na wybranych radnych spoczywa odpowiedzialność i jeśli widzimy, że trzech zdrajców przechodząc do opozycji spowoduje, że powstanie zarząd i nastąpi paraliż inwestycyjny podkreślamy, że Białołęka nie może sobie na to pozwolić. Jak nie wybudujemy szkoły to w innych będą trzy zmiany. Takich szkół, przedszkoli, żłobków budujemy w chwili obecnej dziewiętnaście. Budżet inwestycyjny to dwieście milionów.

Walczę, bo jako zespół mamy reprezentację największą w Białołęce - czternastu tysięcy ludzi

Jako koleżanka, walczę, bo Ci którzy mnie dobrze znają, nie pozwalają mi się poddać. Nie jestem sama, choć to moje nazwisko jest przedmiotem ataków. Za moimi decyzjami stoją murem radni: Agnieszka Borowska, Ilona Łącka, Zbigniew Madziar, Anna Myślińska, Magdalena Roguska, Waldemar Roszak , Paweł Tyburc, Elżbieta Świtalska.

Jeśli radni opozycyjni chcą zniszczyć Białołękę, pogrążyć inwestycje, sprawić, aby za sterami tej dzielnicy byli nieudolni ludzie, którzy nie potrafią budować szkół – niech nazwą rzecz po imieniu. Niech powiedzą wprost, że robią to dla władzy, dla zabawy, bo ich "ekscytuje manipulacja" - jak wyraził się jeden z nich. Niech nazwą rzecz po imieniu, a nie jak tchórze zasłaniają się moją osobą, myśląc, że ich droga do władzy to zniszczenie mnie.

Anna Majchrzak,

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Białołęka

Anna Majchrzak: Od 2000 r. mieszka w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. W poprzedniej kadencji Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, w obecnej – wybrana jednogłośnie na Przewodniczącą. Ukończyła studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej. Pracuje, jako nauczyciel akademicki. Inicjatorka i członek wielu akcji na rzecz kobiet (Białołęka Jest Kobietą), matek, dzieci i całych rodzin (MamCzas - Białołęcki Klub Mam). Działa też na rzecz Seniorów.

 

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...