Niepewna przyszłość ogrodów działkowych

Polityka Warszawska    2015-06-05 17:35:33

Działacze Polskiego Związku Działkowców są zaniepokojeni rosnącą ilością roszczeń do ich ziem. Czekają na ustawę reprywatyzacyjną, która uwzględni ich potrzeby i ureguluje kwestie własności terenów działkowych. Do tego czasu muszą walczyć o nieruchomości i chronić je przed oddawaniem w prywatne ręce. Twierdzą, że w stolicy sytuacja jest wyjątkowo trudna, bo nie mogą liczyć na żadną pomoc ze strony miejskich urzędników.

Tereny rodzinnych ogrodów działkowych są pod opieką PZD od blisko 70 lat. Ludzie, którzy je użytkują mają prawo z nich korzystać, ale w tym momencie nie wiadomo jak długo ten stan się utrzyma. Rozwiązać ten problem mogłaby przedstawiona przez Senat wersja ustawy reprywatyzacyjnej. Teoretycznie ma ona być orężem przeciwko tzw. dzikiej reprywatyzacji, jej głównym źródłem są roszczenia wynikające z dekretu Bieruta. Odbierał on osobom prywatnym tereny przez nich użytkowane na rzecz państwa. Niestety, możliwość odzyskiwania roszczeń jest obecnie nadużywana. Zdarza się, że specjalne firmy wykupują po bardzo niskich roszczeniach od byłych właścicieli, by następnie zarobić na ich odzyskiwaniu lub wypłacanych za to odszkodowaniach, o czym wielokrotnie pisaliśmy już na portalu „Polityka Warszawska”.

Pomimo, że sprawy niejednokrotnie wydają się absurdalne – jak roszczenia do ziem na których stoją budynki użyteczności publicznej, dochodzenie do odzyskania nieruchomości jest w pełni legalne, a wręcz wspierane przez polski system prawny. Nie ma znaczenia, że w wielu przypadkach próby zarobienia na roszczeniach są zwyczajnym oszustwem. Senacka ustawa miałaby takim sytuacjom zapobiegać, według działkowców jednak, nie jest ona rozwiązaniem dla ich problemów.

Senacki projekt nie rozwiązuje problemu

– Niestety projekt ten w żaden sposób nie zabezpiecza działkowców. Inna sprawa, że nawet jeżeli zostanie uchwalony, co jest wątpliwe, bo kadencja sejmu zaraz się kończy, to i tak raczej niczego nie zamieni. W mediach promowany jest pod hasłem zablokowania handlu roszczeniami. Jednak może się okazać, że w wielu przypadkach ominięcie tworzonych w nim ograniczeń nie będzie stanowiło większych problemów – tłumaczy radca prawny Bartłomiej Piech, współpracujący z PZD.

Według związkowców, należałoby raczej stworzyć ustawę, w której jasno odchodziłoby się od wypłacania odszkodowań w naturze, a stosowało system rekompensaty pieniężnej. Według PZD, nie wystarczające jest także zaangażowanie Urzędu Miasta w sprawę. Działkowcy nie otrzymują takiej pomocy, jakiej oczekują.

Za przykład służyć może sprawa ogrodów działkowych przy Alei Waszyngtona, które trafiłby w ręce prywatne gdyby nie interwencja PZD. Związkowcy niejednokrotnie dowiadywali się o zwrocie nieruchomości już po fakcie. Tym razem dzięki temu, że osobiście zaangażowano Prokuraturę, udało im się otrzymać odpowiednie dokumenty wcześniej.

Ten przypadek skończył się pozytywnie, ale często nie da się już nic zrobić. – Tam gdzie możemy, prawnicy PZD aktywnie uczestniczą w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Zawsze staramy się gromadzić dokumentację i dostarczać ją organom, przed którym toczy się sprawa, bo niestety nie wszyscy urzędnicy robią to dostatecznie skrupulatnie. Dla bezpieczeństwa działkowców istotne są również zapisy prawa dotyczącego ogrodów – opisuje działalność związkowców Bartłomiej Piech i dodaje, że patologie i dramaty, z którymi mamy dziś do czynienia przy okazji zwrotów nieruchomości nie ustaną.

Stanowisko ratusza

O wypowiedź w tej sprawie poprosiliśmy też Urząd m.st. Warszawy. Zapytaliśmy jakie działania są podejmowane, by pomóc ludziom użytkującym działki, czemu PZD musi tak długo czekać na dokumenty dotyczące postępowań dekretowych i czy Urząd widzi jakieś przełożenie ustawy senackiej na sytuację w Warszawie. Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy:

" Uprzejmie informuję, że zarządzeniem nr 5623/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy Miasta Stołecznego Warszawy z rodzinnymi ogrodami działkowymi został powołany Zespół ds. współpracy miasta z rodzinnymi ogrodami działkowymi. W skład Zespołu weszli przedstawiciele Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. Zespół został utworzony w celu wypracowania zasad współpracy Miasta z  rodzinnymi ogrodami działkowymi. Dotychczas odbyły się trzy spotkania Zespołu, na które zapraszani są również przedstawiciele nowopowstałych stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe.
Na ostatnim spotkaniu Zespołu, które odbyło się 17 kwietnia br., uczestnikom spotkania - w tym przedstawicielom Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców oraz przedstawicielom nowych stowarzyszeń ogrodowych, został przekazany wykaz nieruchomości zajętych przez ogrody działkowe, co do których toczy się postępowanie w sprawie uregulowania stanu prawnego w trybie „dekretu warszawskiego”. W wykazie wskazano numery działek ewidencyjnych oraz obręby ewidencyjne, w jakich położone są przedmiotowe nieruchomości."

Część naszych pytań została pominięta, poinformowano nas przede wszystkim o spotkaniach Zespołu, które mają pomagać warszawskim ogrodom działkowym w działaniu. To także okazja, by zapoznać się z dokumentami, których oczekują działkowicze i związkowcy. Na stronie PZD, w artykule Agnieszki Drążek z działu medialnego organizacji, możemy jednak wyraźnie zauważyć, że stosunek związkowców do opisanych przez Urząd spotkań i działań Komisji jest bardzo krytyczny. Czytamy bowiem, że "dotychczasowe prace w Komisji nie posuwają się do przodu z powodu opieszałości warszawskich urzędników, którzy nie potrafią na wyznaczony czas przygotować potrzebnych informacji i dokumentów."

Jest jeszcze czas, by choć za część roszczeń zapłacić pieniędzmi z Unii, jest jednak do tego potrzebna ustawa, która powinna pojawić się jak najszybciej. Kurek z unijną gotówką zostanie niebawem zakręcony i państwo opierając się na własnych finansach będzie musiało się uporać z problemem. Ciągłe odkładanie sprawy może doprowadzić do sytuacji, w której warszawskie ogrody działkowe znikną, a stolica utraci kolejne połacie tak cennej zieleni.

Autorka: KAROLINA ROGASKA

 

ZOBACZ TAKŻE:

Ważny krok w sprawie reprywatyzacji

Karuzela roszczeń wokół smoleńskiego pomnika

Twój Ruch składa projekt ustawy reprywatyzacyjnej

Zdjęcie: facebook.com/warszawa

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...